sporto teorija

sporto teorija
sporto teorija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žinių apie sportą sistema. Sporto teorija apima sporto raidos koncepciją, sporto sąvokas, principus, dėsningumus ir funkcijas. Nagrinėja bendruosius sporto reiškinius, sportinės veiklos pažinimo ir valdymo metodus, būtinus praktinei sportininkų, trenerių, kitų sporto specialistų veiklai. Sporto teorijos objektas – sportas kaip socialinis reiškinys ir žmogaus veiklos sritis, apimanti sportinį rengimą, sporto varžybas, gerų sportinių rezultatų siekimą tausojant sveikatą ir ugdant harmoningą asmenybę. Sporto teorija kaip mokslo tikslas – sportinės veiklos vyksmų ir reiškinių, apimančių socialinius, metodinius, pedagoginius, biologinius ir kitokius aspektus, pažinimas, aiškinimas ir numatymas, atsižvelgiant į glaudų sporto ryšį su informacijos ir gretimomis sritimis. Sporto teorija turi kelias pagrindines funkcijas: aprašomąją, aiškinamąją, sisteminamąją, numatomąją, sintezuojamąją. atitikmenys: angl. sports theory vok. Sporttheorie, f rus. теория спорта

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • jaunių sporto teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto teorijos skyrius, nagrinėjantis vaikų, paauglių, jaunių sportinio rengimo turinį, formas, metodus, organizavimą, svarbiausius ir bendruosius įvairių sporto šakų dėsningumus. atitikmenys …   Sporto terminų žodynas

  • sporto treniruotės teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto mokslo šaka, nagrinėjanti sporto treniruotės vyksmo struktūrą, sistemą, valdymą, jos principus ir metodus, taikytinus konkretiems uždaviniams spręsti, sportinių rezultatų gerėjimo ir… …   Sporto terminų žodynas

  • sporto mokslas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuma mokslo šakų, turinčių bendrą tyrimų objektą – žmogaus fizinį aktyvumą. Tiriant žmogaus fizinį aktyvumą, jo ugdymo būdus ir priemones, remiamasi klasikiniais mokslais: filosofija,… …   Sporto terminų žodynas

  • sporto technikos teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žinių sistema, apimanti ir nagrinėjanti dvi pagrindines sąvokas: sporto techniką (konkrečios sporto šakos, rungties judesių, veiksmų sistemą, jos struktūrą) ir sportininko techninį meistriškumą …   Sporto terminų žodynas

  • sporto masiškumo teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Teorija, teigianti, kad sportas yra socialinis reiškinys plačiąja prasme: apima visas žmogaus fizinio aktyvumo formas ir atitinka visos visuomenės poreikius nepriklausomai nuo jos ideologinių,… …   Sporto terminų žodynas

  • sporto treniruotės programavimo teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuma teorinių ir metodinių žinių apie objektyvių sporto treniruotės pagrindų, jos turinio rengimą taip, kad jis atitiktų tikslinius sportininkų rengimo uždavinius, varžybų kalendorių,… …   Sporto terminų žodynas

  • sporto estetika — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Teorija apie estetinę sporto, kūno kultūros reikšmę, meninio suvokimo dėsningumus, grožio ir jo antipodų problemą sporte. Sporto estetika nagrinėja sporto estetines funkcijas ir estetinį… …   Sporto terminų žodynas

  • sporto treniruotės teorija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sistema moksliniais tyrimais sukauptų žinių apie planingą ir tikslingą įvairių fizinių pratimų programų įgyvendinimą ugdant fizinius, techninius, taktinius, integraliuosius sportininko… …   Sporto terminų žodynas

  • sporto pratybų metodika — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Specialiosios (profesinės) metodikos dalis – žinių perteikimo, įgūdžių skiepijimo ir tobulinimo sporto pratybose teorija. Sporto pratybų metodika apima mokymo ir tobulinimo principus, pratybų… …   Sporto terminų žodynas

  • sporto gnoseologija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto reiškinių pažinimo metodologijos sritis, nagrinėjanti subjektyvų ir objektyvų, racionalų ir iracionalų santykį sporte, pažinimo metodų galimybes ir ribas; sporto pažinimo teorija.… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”